Psychologie

Pokus o přiblížení knihy francouzské klinické psycholožky R. Davido - Kniha jako nástroj poznání dítěte s podtitulem Dětská kresba z pohledu psychologie.

Text popisuje Autoritární osobnost, která se stala výsledkem zkoumání týmu pod vedením psychologa Adorna.

Socializace

08.04.2020

Tento dílčí text se věnuje problematice socializace, a to zejména z pohledu psychologie. V rámci tohoto textu naleznete nejprve obecné vymezení pojmu socializace, její význam a následně jednotlivé fáze.

Velmi zjednodušené schéma motivace - nejedná se o komplexní text, pouze velmi zjednodušený model základních okruhů motivace. Může posloužit k základnímu chápaní daného pojmu v psychologii.

Úvaha nad knihou P. Watzlawicka - Úvod do neštěstí, respektive nad její kapitolou nazvanou: "A především sám sobě zůstaň věren". V rámci zamyšlení nad touto kapitolou se snažím dát celou věc do kontextu se sociální komunikací.