Kdo jsem

poradce/psychoterapeut, kouč a vysokoškolský pedagog

Supervizoři: 

 • Éva Ács, TSTA (C) - maďarská psycholožka a TA lektorka, specializace poradenství

 • Mathias Sell, TSTA (P, C, O, E) - německý psycholog, psychoterapeut, TA lektor
 • Rosemary Napper, TSTA (O, E, C) - anglická transakční analytička a supervizorka

Mgr. Martin Kosek, MBA

 • Psychoterapeut ve výcviku (Postmoderní psychoterapie)
 • Poradce se zaměřením na terapeutické poradenství (Counselling)
 • Business kouč (výkon, leadership, konflikt management)
 • Vysokoškolský pedagog na Katedře společenských věd (garant předmětu Aplikovaná sociologie, přednášející předmětu Aplikovaná sociální psychologie)
 • Ex viceprezident České asociace transakční analýzy 

Martin vystudoval na své alma mater Univerzitě Hradec Králové obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogiku. Na pražském Business Institutu poté Management Soft Skills. Od roku 2010 se vzdělává v psychologickém a psychoterapeutickém směru s názvem Transakční analýza. V transakční analýze má za sebou více jak 900 hodin vzdělávání. Aktuální status vzdělávání v transakční analýze dle European Association for Transactional Analysis: "In TA training as a transactional analyst (Counselling)".

Pravidelně absolvuje celou řadu profesních kurzů a dalšího odborného vzdělávání, např.: Certifikační psychodiagnostické metody kategorie A, TA and Coaching, Transactional Analysis learning with emergent process at TA works Oxford Summer school 2018, TA diagnóza osobnosti a psychopatologie v životě s ohledem na kvalitu vztahů, Modern Methods and Practical Application of Transactional Analysis - EATA CONFERENCE 2019 (European Association for Transactional Analysis), Cherkasy, Ukraine, Fully Accredited Sports Psychology Diploma, Professional Life Coaching Diploma apod. 

V současné době je frekventantem výcviku Terapie v postmoderně (vychází ze škol jako je systemická psychoterapie, narativní psychoterapie, konstruktivistická psychoterapie, dialogické přístupy a na řešení orientovaná psychoterapie). Výcvik je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a naplňuje kritéria Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Výcvik se skládá z celkem 1400 hodin v průběhu 6 let.

Martin je členem těchto odborných společností

 • International Transactional Analysis Association (ITAA)
 • European Association for Transactional Analysis (EATA)
 • Česká asociace transakční analýzy (ČATA)
 • Absolventský klub UHK