Další služby

Ve své praxi dále poskytuji:

  • Supervize pro poradce, kouče a Patrony (viz projekt Patron)
  • Konzultace pro média (zejména v oblasti sociálně-patologických jevů, transakční analýzy a terapeutického poradenství)
  • Vzdělávání (je organizováno v rámci společnosti MK Psychology, s. r. o. - www.mkpsychology.cz)