Psychoterapie

  • Psychoterapie je vhodná pro kohokoli, kdo na sobě chce dlouhodobě a systematicky pracovat. Není tedy určena pouze osobám s vážnějšími psychickými problémy.
  • Současně však psychoterapie poskytuje prostředí pro klienty, kteří mají psychiatrem diagnostikovanou duševní poruchu.
  • V průběhu psychoterapie dochází k lepšímu vztahu k sobě sama i zpravidla dochází i ke změnám v chování k druhým lidem. 
  • Jedním z cílů může být hlubší sebepoznání a sebepřijetí. V bezpečném prostoru můžeme přemýšlet o vás, vašem životním příběhu, životní spokojenosti a o tom, co by se dalo změnit. 
  • V psychoterapii vycházím z postmoderních přístupů (systemická psychoterapie, konstruktivistická psychoterapie, narativní psychoterapie, dialogické přístupy a na řešení orientovaná psychoterapie). 
  • Jsem psychoterapeut ve výcviku, frekventant výcviku Terapie v postmoderně, který je certifikován Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a naplňuje kritéria Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Výcvik se skládá z 1400 hodin v průběhu 6 let.
  • Pokud si chcete domluvit schůzku ozvěte se mi: martin.kosek@mkpsychology.cz nebo zavolejte asistence na telefon: +420 735 123 403.