Terapeutické poradenství

Poradenství pomáhá řešit psychické problémy - psychicky zdravých lidí (nejde tedy o služby psychiatrické, ani klinicko-psychologické). Poradce se při své odborné práci zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím poradenských pohovorů mu pomáhá jeho obtíže překonat. Poradce nedává rady, ale řeší s klientem jeho příběh a společně nacházejí řešení.

Obvyklé oblasti poradenské práce:

  • životní krize (nevím, kde jsem, mám těžké období, přestávám ho zvládat - např.: ztráty, partnerské či manželské krize, těžké vývojové změny, úmrtí blízké osoby apod.).

  • osobnostní rozvoj (chci se rozvíjet, pracovat na sobě sama, zlepšovat v psychosociálních dovednostech - např.: komunikace, zvládání stresu, time management etc.).
  • sociálně patologické jevy (pomoc při alkoholismu, závislosti na drogách, gamblerství, workoholismu, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, blízká osoba spáchala sebevraždu atd.).
  • vztahy (obtíže v navazování vztahů, konflikty ve vztazích  partnerských, osobních, závislost na druhé osobě, nerespektování vlastních potřeb, nerespektování potřeb druhých, nejasné hranice ve vztazích etc.).
  • úzkostné stavy a depresivní stavy (různé formy strachů, fóbií, tíživá životní situace, pocity úzkosti, psychosomatické obtíže apod.)
  • péče o sportovce (problémy s výkonností, vážně zranění a psychické obtíže po tomto zranění, stres a jeho vliv na výkonnost - zkušenost zejména s karatisty, fotbalisty a hokejisty)


Formy poradenské práce:

  • individuální poradenství
  • párové poradenství