Sociologie a sociální patologie

Článek navazuje na zkoumání etiologie sebepoškozování (úvod, biologická a psychologická část). Nyní se budeme věnovat sociálního pohledu. Vše v zásadě ukazuje bio-psycho-sociální model k pochopení této problematiky.

Obecný úvod k etiologii (nauka o příčině a vzniku) sebepoškozování. V dalších pracích najdete jednotlivé druhy - biologická etiopatogeneze, psychická eitopatogeneze a sociální etiopatogeneze.

Práce nabízí vhled do sociologického termínu "infantilní společnost" v kontextu sociální politiky.

V této části se zaměříme na obecné možnosti prevence sebepoškozování u středoškoláků, respektive: posílení schopnosti jedince zvládat zátěžové situace, pomoc rozpoznat středoškolákům jejich silné stránky a rozvoj schopnosti navázat vztahy a zlepšit schopnost rozpoznat distres u sebe sama, tak u spolužáků. V dalším díle pak naleznete praktické...