Transakční analýza

Další článek k tématu syndromu vyhoření. V druhé části se zamyslíme nad obecnou a specifickou prevencí syndromu vyhoření.

Zamyšlení nad syndromem vyhoření v kontextu transakční analýzy - základní vymezení syndromu vyhoření, klinicko-psychologický a sociálně psychologický pohled a možnosti prevence. Článků bude více, tento je první a bude se zabývat základním vhledem.

V textu naleznete základní informace o Transakční analýze, jejím tvůrci, filosofickém základě a myšlenkách. Tyto základní informace jsou doplněny o vlastní poznámky a příklady pro bližší představu.