Využití metafory při koučování a psychoterapii

09.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Článek nabízí vhled a základní náměty pro práci s metaforou, a to jak při vedení koučovacího rozhovoru, tak při psychoterapii/poradenství.

TERAPEUTICKÉ TECHNIKY
VYUŽITÍ METAFORY PŘI ROZHOVORU S JEDNOTLIVCEM I PŘI PRÁCI SE SKUPINOU

Obecně lze říci, že jakékoliv využití metafory se jeví jako užitečné, a to jak při psychoterapii, tak při poradenství, koučování, edukaci, tak při prací se skupinou. Technika metafory usnadňuje vzájemné pochopení mezi klientem a terapeutem (poradcem, koučem, vychovatelem, atd.). Dále lze doplnit, že užívání metafory je i velmi oceňováno při zkoušce z psychoterapie/poradenství u EATA (Evropská asociace transakční analýzy), respektive v TA (transakční analýza - psychoterapeutický směr založený Ericem Bernem). Stejně tak při zkoušce z koučování u ICF (International Coaching Federation).

Metaforu lze aplikovat jak ze strany terapeuta, tak ze strany klienta. Ze strany terapeuta například v situaci, kdy nám klient popisuje svůj příběh a my si ho potřebujeme shrnout a ujasnit si s klientem, že ho chápeme správně, že mu rozumíme. Klienta můžeme k metafoře vyzvat právě v momentě, kdy mu jako terapeut plně nerozumíme nebo v situaci, kdy si potřebujeme ujasnit, zdali tam není ještě nějaký latentní obsah, případně, co ještě dalšího se v klientovi odehrává a není to schopen popsat slovy (z jakéhokoliv důvodu).

Při sezení je poměrně běžné, že klient začne o něčem hovořit a vzápětí uvádí, že by to rád blíže popsal, ale že neví jak. Někteří dokonce říkají, že takový pocit ani nejde slovy popsat.

Zcela jistě je užitečné pracovat s takovou metaforou (oblastí, tématem), která je klientovi blízká - např. pokud sám zmíní, že má rád filmy, použijeme jako metaforu právě oblast filmu.

V souhrnu můžeme říci, že metafora napomáhá komunikaci mezi aktéry (v našem případě mezi klientem a terapeutem) a dále můžeme přidat ještě jeden významný faktor. Tímto faktorem je bezpečí. Metafora umožňuje poněkud snadno, možná lze říci i s jakým si odstupem popsat či vysvětlit skutečnosti, které mohou být značně bolestivé, nepříjemné. Přímý popis by klienta mohl uvést do značného emočního rozrušení, u metafory může být klient klidnější.

Způsobů, kterými lze klienta vyzvat k metafoře je jistě mnoho, pro příklad uvedeme jednu z možností, jak lze klienta "metaforicky oslovit", jde však o příklad, nikoliv o jasný návod:

"Kdybyste ten problém, tu věc, o které se bavíme přirovnal k______________, jaký _________ by to byl(o; a; atd.)?"

Dále se klienta doptáváme, chceme upřesnění - např.: "Můžete mi to upřesnit - jak je to...(velké, silné, jak to vypadá, co při tom zažíváte apod.)".•

TÉMATA - PŘÍKLADY OBLASTÍ

1. Barva: "Kdyby to byla barva, jaká?"
2. Obrázek: "Kdyby to byl obrázek, jaký, jak by vypadal, co by na něm bylo?"
3. Počasí: "Kdyby to bylo počasí, jaké by bylo?"
4. Roční období: "Kdyby to bylo roční období, jaké?"
5. Země - stát: "Kdyby to byl stát, jaký a proč zrovna tento stát - co se v něm děje?"
6. Pohádka: "Kdybyste to měl přirovnat k pohádce, jaká by to byla?"
7. Film: "Kdybyste to přirovnal k filmu, k jakému?"
8. Vtip: "Kdybyste to měl vyjádřit vtipem, jaký vtip by to byl?"
9. Příběh: "Kdyby to byl příběh, jak by zněl, jaký by byl scénář?"
10. Zvíře: "Kdyby to bylo zvíře, jaké a jaké zvíře byste byl Vy?"
11. Socha: "Kdyby to byla socha, jak by vypadala a jak Vy?"
12. Hudba: "Kdyby to byla hudba, písnička, hudební styl, text písničky,.. jaký?"

Závěr
Oblastí, které lze při práci s klientem použít bychom vymysleli jistě mnoho. Vždy však bude nejlepší, pokud je tato oblast-téma metafory nějakým způsobem klientovi blízké. To samozřejmě klade určité nároky i na terapeuta (kouče, vychovatele). Jedním z takových nároků je sociální kreativita (blíže in Kraus: Základy sociální pedagogiky).
Dále je třeba vycházet ze znalosti klienta, jeho zájmů, postojů, hodnot apod. Jistě zde bude platit, že čím více klienta známe, o to lepší metaforu (oblast, téma) můžeme zvolit.
Na druhou stranu je třeba upozornit, že využití metafory není samozřejmě určeno pouze pro ty klienty, které známe již nějaký čas či s nimi dlouhodobě pracujeme.
Užití metafory může být velmi vhodné pro překonání počátečních obav při prvním sezení, ať s jednotlivcem, tak skupinou. Zde bychom mohli volit témata jako počasí, roční období apod. Takováto témata bychom mohli označit za univerzální.
Pokud bychom tedy chtěli učinit nějaké dělení metafor, mohli bychom tedy metafory rozdělit na univerzální (viz. výše) a osobní, tj. ty, které jsou nějakým způsobem klientovi blízké (např. zvolíme zvíře, protože víme, že má rád zvířata; zvolíme země, protože víme, že rád cestuje; zvolíme film, protože víme, že je vášnivým divákem apod.).