Psychologie motivace

05.04.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Velmi zjednodušené schéma motivace - nejedná se o komplexní text, pouze velmi zjednodušený model základních okruhů motivace. Může posloužit k základnímu chápaní daného pojmu v psychologii.

Odpověď na otázku: "Proč se lidé chovají tak, jak se chovají?"

Co je k tomu vede, motivuje? Jaký je jejich vnitřní motiv?

Paradigma motivace
Smysluplnost motivace spočívá v dosažení nějaké cíle a tento cíl vyjadřuje nějakou vnitřní potřebu člověka.

CÍL: Dosažení uspokojení této potřeby, která byla vzbuzena jako REAKCE na NEDOSTATEK v organismu, nebo VNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH ŽIVOTA individua.

Inspirováno: NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN: 80-200-0689-3.