Sociologie a sociální patologie

Příspěvek pojednává o historii trestu a trestání z pohledu historického a sociologického / penologického.

Práce se věnuje problematice extremistického násilí či zločinů z nenávisti, a to z pohledu forenzní psychologie, sociální psychologie, sociologie a psychologie osobnosti.
Práce byla přednesena na studentské konferenci Univerzity Hradec Králové - STUDENTSKÁ SOCIÁLIA 2010 a získala druhé místo.

Jedna z dalších zakladatelských osobností sociologie Émile Durkheim - spjat zejména s pojmy: sociologismus, sociální fakta nebo kolektivní vědomí.

Max Weber

08.03.2020

Podobně jako Marxe nelze ani Maxe Webera (1864 až 1920) označit jen za sociologa, protože jeho zájmy přesahovaly hranice kteréhokoli oboru.

Karel Marx

08.03.2020

Základní informace o Marxovi a jeho význam pro sociologii.

Erving Goffman

08.03.2020

Pár poznámek k dramaturgickému přístupu Ervinga Goffmana - autora knihy Všichni hrajeme divadlo.

Stručný historický vývoj rozvodovosti a vliv rozvodu na dítě. Tento článek byl napsán v roce 2010, některá data tedy v článku nemusí být již aktuální.