Sociologie a sociální patologie

Práce nabízí vhled do sociologického termínu "infantilní společnost" v kontextu sociální politiky.

V tomto textu o domácím násilí naleznete informace o syndromu týrané ženy, dále obecný profil pachatele domácího násilí.

Teorie komunikativního jednání a dvojstupňový model společnosti.