Psychologie

Článek se věnuje náročným či stresujícím životním situacím, jejich třídění a základnímu popisu strategií zvládání těchto situací.

1. ÚVOD
Jedná se o směr, který je využívaný jak v oblasti psychoterapie, tak i v rámci psychologie komunikace. V této seminární práci se budu věnovat oblasti právě sociálně psychologické, tedy psychologii komunikace, kde dnes můžeme vidět velký rozvoj neurolingvistického programování v rámci různých kurzů sociálně-psychologického výcviku. Práce si...

Pár poznámek z knihy Tyranie okamžiku - pohled kulturního antropologa na dnešní svět s ohledem na řízení času. Pokud se zajímáte o problematiku TIMEMANAGEMENTU, může to být zajímavé i pro Vás.