Spolupráce s projektem Šance dětem

26.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Odborná spolupráce - Projekt Šance dětem a Martin Kosek.

Šance dětem je internetový projekt, který se zaměřuje na děti, které neměly v životě štěstí. Poskytuje odborné informace ohledně pomoci dětem, které mohou posloužit jak dětem samotným, tak rodičům, učitelům, vychovatelům či komukoliv, kdo je ochoten pomoci.

Tento projekt je ojedinělý zejména v tom, že pracuje s předními odborníky z různých oborů (medicíny, psychologie, psychoterapie, sociální práce, apod.).

Webové stránky naleznete zde: www.sancedetem.cz

Moje spolupráce spočívá primárně v poskytování informací z oblasti krizové intervecne. Na tomto webu nyní můžete naleznout samostatnou rubriku, s názvem: Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence. 

Rubriku naleznete zde: https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/krize-u-deti-a-mladeze-a-moznosti-krizove-intervence.shtml