Test - zaměření na výkon

19.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Základní myšlenky psychoterapeuta Ellise. Lze jich využít jak v psychoterapii, tak v rámci obecné psychologie komunikace.

DOTAZNÍK ZJIŠŤUJÍCÍ MÍRU POTŘEBY VÝKONU [1]

Zadání:Následující otázky se zaměřují na sledování Vašeho obvyklého chování. V dotazníku, u každé položky označte, zdali u Vás převažuje spíše Ano či Ne.

 1. Máte sklon pracovat na dvou a více věcech najednou?
 2. Máte dojem, že jste stále efektivnější, a proto si můžete při svém time managementu zkracovat dobu vyhrazenou pro určité činnosti?
 3. Myslíte si, že se Vaše výkonnost může dále průběžně zvyšovat? 
 4. Patříte mezi lidi, kteří si nezakládají tolik na pracovním prostředí, neřadíte se mezi estéty? 
 5. Znervózňuje Vás, když jsou ostatní lidé pomalejší než Vy? 
 6. Máte sklon skákat druhým lidem do řeči, abyste je "popohnali"? 
 7. Musíte-li čekat ve frontě nebo delší dobu jet za méně zkušeným řidičem, přivodí Vám to výrazný neklid a nervozitu? 
 8. Zjistil jste, že v životě si přece jenom uděláte práci nejlépe sám, že druzí lidé nevkládají do své činnosti tolik úsilí? 
 9. Patříte mezi lidi, kteří při komunikaci výrazně gestikulují? 
 10. Je Vaše řeč rychlejší než u většiny lidí? 
 11. Patříte mezi ty, kteří musí být všude v čas? 
 12. Máte pocit neklidu nebo dokonce výčitek, když si jen tak posedíte a lenošíte? 
 13. Buďte k sobě upřímní máte pocit, že musíte vyhrávat, i když vlastně o nic zvláštního nejde, např. ve společenských hrách?
 14. Všímáte si, zda jste minimálně stejně úspěšní jako Vaši kolegové (má to pro Vás význam)? 
 15. Pomáháte druhým lidem v pohotovějším chování nebo rychlejší komunikaci tím, že přikyvujete, aby zrychlili, poklepáváte prsty apod.?  
 16. Vzbudí ve Vás netrpělivost, pokud je někdo výrazně pomalejší nebo méně zručný než Vy?

Vyhodnocení:
Za každé ANO připište jeden bod. Čím více bodů, tím více lze předpokládat inklinaci k chování typu "A". Pokud klient dosáhne 10 bodů a více, jedná se o vyhraněný typ.

Osoba typu A:
Pozitivní hodnocení:
Obchodník s vysokou potřebou výkonu. Je rychlý, výkonný, preferuje práci před osobním životem i svými koníčky. Výborně se prezentuje, vyzařuje E, srší nápady, nedává najevo své problémy. Oproti svým kolegům i vrstevníkům podává výborné výsledky.
Negativní hodnocení: Malá sebejistota (i když svým vnějším chováním vypadá přesně obráceně - je třeba častou používat zpětnou vazbu, pochvaly, komunikaci apod.), vnitřní neklid, nevyrovnané mínění o sobě a svých schopnostech. Obchodník tohoto typu se neumí uvolnit bez pocity viny. Je třeba dávat pozor na burn out syndrom (syndrom vyhoření).

Osoba typu B:
Obchodník s průměrnou (nebo nižší) potřebou výkonu, je odolný vůči pojmům jako je "výzva", "angažovanost" a "cílevědomost". Jeho vnitřní motivace a nastavení v profesní oblasti je přesně opačné oproti typu A. Nepotřebuje dokazovat svoji cenu, protože ji zná, nebo se zaměřuje na jiné oblasti, např. z osobního či rodinného života. Třebaže působí jako slabší jedinec, mnohem lépe zvládá akutní i dlouhodobý stres. [1]

Inspirováno Friedmanem a Rosenmanem, 1974, in Atkinson, R. a kol.: Psychologie, 1995, str. 609 - respektive In Diagnostické metody v personalistice, Jaroslava Ester Evangeliu, str. 103.