Temperament - základní charakteristika

13.03.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

SANGVINIK: stabilní extravert
CHOLERIK: labilní extravert
FLEGMATIK: stabilní introvert
MELANCHOLIK: labilní introvert

VYMEZENÍ TEMPERAMENTOVÝCH TYPŮ

POUŽITÁ LITERATURA
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 269 s. ISBN 978-80-246-1312-3.