Citáty a zamyšlení v kontextu transakční analýzy

27.02.2020

Mgr. Martin Kosek, MBA

Pár citátů a zamyšlení, která vycházejí z psychologického či psycho-terapeutického přístupu transakční analýzy.

 • Žijme TADY a TEĎ, v přítomném okamžiku, nikoliv v minulosti

 • Minulost nezměníme, ale přítomnost ovlivnit můžeme, pokud budeme chtít.

 • Změna je možná, avšak člověk musí chtít. Ano, platí, že s každou změnou nastupuje úzkost, strach z neznámého. Proto je dobré u změn nespěchat, nechat je přicházet postupně, pozvolna.

 • Je dobré počítat i s tím, že se občas vracíme ke starému a známému chování. To však bylo dobré TAM a TEHDY, nikoliv dnes. Ani to nás nesmí svést z nové cesty - pamatujme - nejsme bezmocní!

 • Každý je odpovědný za své vlastní pocity.

 • Nemůžeme změnit chování druhého člověka. Můžeme mu pouze ukázat jiné způsoby. Rozhodnutí, jak se bude chovat je však na něm.

 • Každý člověk se může rozhodovat za sebe sama.

 • Mám právo dělat chyby.

 • Mám právo nebýt vždy silný.

 • Nemusím se vždy snažit.

 • Mám právo nedělat vše dokonale, nebýt dokonalý.

 • Mám právo nepospíchat, dělat věci pomalu, po krůčcích - v tempu, jaké potřebuji.

 • Mám právo nezavděčovat se/nedělat radost automaticky každému. Mohu se rozhodnout, zdali to učinit chci, či nechci.

 • Mám právo být, existovat. To také znamená, že mám právo být, kým jsem.

 • Mám právo na vlastní pocity a své vlastní potřeby.

 • Mám právo někam patřit a někomu věřit.

 • Mám právo být občas dítětem. Stejně tak mám právo být dospělým.

 • Mám právo dosahovat, čeho chci.

 • Mám právo být zdravý a normální.

 • Mám právo myslet.

 • Mám právo být šťastný a spokojený.