Jdi na obsah Jdi na menu
 


Paralingvistika

19. 4. 2010
 
PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA DLE PARALINGVISTICKÝCH
PROJEVŮ
(„přístup uvažování cirkulární, nikoliv lineární“)

Mgr. Martin Kosek
 
§        Silný hlas: ochota k navázání kontaktu, sebejistota, potřeba sebeuplatnění, pocit nadřazenosti (rozkazovací tón), malé sebeovládání, hrubost, kompenzace pocitů méněcennosti (také projev profesní deformace učitelů).
 
§        Tichý hlas: vyrovnanost, věcnost, schopnost jemné diferenciace, skromnost, distancovanost, introvertovanost, nedostatek sebevědomí, nejistota, únava.
 
§        Zdrženlivý hlas: sebeovládání, rezervovanost v osobním kontaktu, nadřazenost.
 
§        Rychlé tempo řeči: projev vůle, temperamentu, pohyblivosti, vitality, ale i nezvládnutosti, vnitřní neukázněnosti, předstírané zaměstnanosti, impulzivity, emočního napětí.
 
§        Pomalé tempo řeči: rozvážnost, věcnost, strnulost, rigidita, výraz slabé vitality, únava, vyčerpání, pomalé myšlení, přílišná sebekontrola.
 
§        Vzrušená melodie (intonace) řeči: psychická pohyblivost, dynamičnost, silné city, afekty a náladovost.
 
§        Přeřeknutí: často zásah nevědomí (Sigmund Freud)
 
§        Monotónní melodie řeči: velká střízlivost skutečná nebo hraná, silné sebeovládání, lhostejnost, skleslost, únava, malá vitalita, slabá emocionalita, ploché city.
 
§        Výrazná artikulace: disciplinovanost, dobré sociální přizpůsobení, citová bohatost, vitalita, racionální zaměření, nepřirozenost.
 
§        Nedbalá artikulace: lhostejnost, nedostatečně kladný vztah k okolí, nepořádnost, duševní tupost, nedostatek vnitřní disciplíny.
 

§       Výrazné tvoření pauz: silná vůle, disciplinovanost, únava, malá slovní zásoba, slabé vybavování představ, afektovanost.  

Literatura:

 

KOHOUTEK, Rudolf. Základy užité psychologie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 544 s. ISBN 80-214-2203-3

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář