Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s různými typy lidí

9. 3. 2011
JEDNÁNÍ S RŮZNÝMI TYPY LIDI

 Mgr. Martin Kosek

Inspirováno: ČERNÝ, Vojtěch. Jak jednat s různými typy lidí.  Příručka pro manažery i běžný život. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 260 s. ISBN: 978-80-251-2093-4.
 
NEDŮVĚŘIVÁ OSOBA (nedůvěřila)
 
-          když se dostane do problémů s lidmi okolo sebe, řeší to tak, že začne kritizovat a podezírat – tím si zvětší odstup od ostatních a obnoví pocit bezpečí a klidu, pocit vnitřní vyrovnanosti.
 
STŘEHOVÝ TYP: neustále ve střehu vůči všemu dění – připravena okamžitě zaujmout kritický postoj ke všemu, co se děje okolo sebe – tímto svým počínáním se chrání před zklamáním – často spojeno s vlastním pocitem odlišnost a nadřazenosti
ÚTOČNÝ TYP: pro své okolí se chová nepřijatelně, osoba je otevřeně podezíravá, útočná, všechny lidi okolo sebe vnímá jako ty, kteří jí chtějí ubližovat, škodit ji – cítí se zklamaná, zahořklá a odcizená od druhých – většina lidí (a to i velmi laskavých) vůči ni pociťují silně negativní emoce.
Touží po kontaktu s druhými, ovšem ho není schopna.
 
JEDNÁNÍ S NIMI: obrnit se trpělivostí, naslouchat, reagovat na fakta ne na dojmy, neustále opakovat argumenty – jasná fakta – nelze útočit na emocionalitu, pokud jsme již někdy kladně společně jednali – zdůraznit tento fakt.
 
OSOBA UŽÍVAJÍCÍ MOCI (mocislav)
 
-          s úzkostí, napětím a stresem se vyrovnávají tak, že ve svém chování uplatňují moc, sílu a ambice. Silně dominantní – vždy a všude.
 
SCHOPNÝ TYP: jistá, energická osobnost s patřičným chování a dobrou osobní zkušeností, je přirozenou autoritou pro ostatní – má odborné schopnosti, znalosti, životní zkušenost, rád se o ni podělí, je odolná vůči stresu.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: otevřeně, na rovinu, musíme počítat s tím, že tento člověk ví co chce, tato osoba oceňuje u druhých sebedůvěru a profesionalitu.
 
DIKTÁTORSKÝ TYP: panovačný, diktátorský, působí puntičkářským dojmem, zapálení a nadšení – sobě i druhým potřebují dokázat, že jsou: perfektní, schopní, obdivuhodná, mají vliv – na druhé straně: tito lidé jsou vnitřně nejistí, slabí, nejvíce se bojí pohrdání, neuznání a výsměchu.
K sobě si vybírají podřídivé lidi, kteří je nekriticky obdivují – milují věrné posluchače, se kterými mohou manipulovat a oni je láskyplně poslouchají.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: hledejme prostor ke shodě, vyvarujeme se konfrontaci, pokud budeme vyjadřovat obdiv a oceňovat jeho schopnosti, jsme na nejlepší cestě – ovšem nezapomínejme upřednostňovat i svoje kvality a ty v komunikaci zmínit – samozřejmě bychom neměli vyznít jako lepší, než je on.
 
 
 
 
 
 
 
EGOCENTRICKÁ OSOBA
 
-          neobyčejná schopnost vyjadřovat spokojenost se sebou samým, nadřazenost, sebedůvěru a sebelásku (prostě si nad sebou pomlaskává).
 
SEBEVĚDOMÝ TYP:  projevy nezávislosti, sebedůvěry, respektují druhé, přijímají odpovědnost za své činy
 
JEDNÁNÍ S NÍM: věcně, na rovinu, projevujme zdravé sebevědomí, nemanipulujme, nenaléhejme, respektujme jejich nezávislost, individualismus, získáme je poukázáním přínosu pro ně a tím, když budeme chválit jejich schopnost poznat kvalitu.
 
SEBESTŘEDNÝ TYP: odtažité, sobecké chování, ostatní využívá pouze pro vlastní cíle – často se objevuje egocentrické odmítání druhých, exhibicionismus (např. karaoke párty apod.) a pyšné sebeprosazování. Ostatní přehlíží a ráda na to upozorňuje – její heslo: „využij a odhoď“.
Největší strach: závislost na někom, nebo že by na nějaký úkol nestačila – takovéto myšlenky u ní vyvolávají úzkost – té se zbaví právě tím, že poukazuje na neschopnost ostatních.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: neupozorňujeme na jejich nedokonalost (pokud je nechceme naštvat), nepřeme se s nimi, obrňme se velkou trpělivostí, poslouchejme fakta – nikoliv jejich bodlavé poznámky, chvalme je, oceňme ty kvality, které jsou nesporné, v jednání bychom měli zdůraznit, že Ti nejlepší si zaslouží i nejlepší produkty – ukažme, že okolí je bude posuzovat velmi pozitivně.
 
OSOBA UŽÍVAJÍCÍ CHLADNOU AGRESI (drsoň)
 
-          v kontaktu s druhými lidmi s oblibou používají chladnou odměřenost, zraňování druhých a projevy otevřeného nepřátelství.
 
CHLADNÝ TYP: chladný, odměřený, přesto se vyskytují některé projevy, které jsou pro druhé lidi nepřijatelné. Může se chovat tvrdě, rázně, má sklon napomínat, může mít převážně trestající postoj, vyvolávat pocity, že se něčím provinili – avšak lze říci, že je jejich chování v jakési normě.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: držme se věcnosti, reality, faktů, nedávejme najevo žádné emoce, jednejme v klidu, s rozvahou, nenechejme se zastrašit, nebojujme – zpravidla nemáme šanci vyhrát, zdůrazňujme přínos, jemně apelujme na smysl pro fair play, oceňme názory na projednávanou věc.
 
HRUBÝ TYP: neustále, za všech okolností přistupují ke svému okolí tvrdě, necitelně. Užívají útlak, hrozby, zastrašování. Tyto osoby mají zpravidla agresivní chování základní a někdy také jediný způsob chování. Chtějí, aby se jich druzí lidé báli – vyvolávají dojem, že jsou nebezpeční, nepřátelští. To jim zajišťuje vnitřní pohodu. Neradi spolupracují s druhými.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: racionalita, věcnost, fakta, nenapomínat, neobviňovat, nekárat, jednat v klidu a s odvahou, rádi bývají vnímáni jako férový chlapíci, takže mu hrajte na strunu, je možné mírně projevit empatii s tím, že chápete jeho nespokojenost, je-li to možné, posaďme ho, jednání musí mít vážný charakter – neměli bychom se smát.
 
 
 
 
 
 
SLABÁ OSOBA (slaboň)
 
-          základní rysy skromnost, slabost, sebeponižování v kontaktu s druhými.
 
PLACHÝ TYP: výrazná skromnost, plachost, podřizuje se, poslouchá, je zdrženlivý, citlivý, často ho trápí pocit viny, mají tendence vnímat svět černobíle.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: povzbuzujte, vytvářejte atmosféru klidu, přizpůsobte tempo řeči, vyjadřujte klid – i nonverbálně, klaďte otázky, občas rekapitulujte projednané body.
 
SEBEPONIŽUJÍCÍ TYP: chová se téměř vždy a všude s pasivní ponížeností, podřizování se, ustupuje, podléhá, chová se tiše, loajálně, je uzavřený, nespolečenský, introvertovaný.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: strukturujte situaci, opakující se sebeponižování rozhodně ukončete, jednejte s přehledem, laskavě, respektujte partnera, dávejte mu najevo, že jste partneři, povzbuzujte, klaďte otevřené otázky.
 
Pozn.: podobná varianta je i závislá osoba (osoba silně závislá na druhých – profil velmi podobný, stejně tak jednání s ním).
 
SPOLUPRACUJÍCÍ TYP (lidumil)
 
-          lze označit jako lidumila, má rád druhé, usiluje o spolupráci, navazují a rozvíjí kvalitní mezilidské vztahy.
 
LASKAVÝ TYP: upovídaný, společenský člověk, všude je ho plno – extravertovaný ty, jsou přátelští, rádi pomáhají druhým, těší je spolupráce s druhými. Radost mu přináší kvalitní vztahy s druhými. Vnější pohoda a harmonie je pro ně důležitější než jejich vnitřní svět. Bývají často velmi příjemní, jsou oblíbení a druhými vyhledávaní.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: vstřícnost, laskavost, chvalme, jednejme klidně, oceňujme vše pozitivní, buďme upřímní, pozitivní, nevyčítejme, nechejme je pomáhat – oni budou mít radost.
 
SVATÝ TYP: s každým chce být za dobře, laskavý, přátelský, vždy a všude vyhovuje požadavkům druhých, usilují, aby splnili přání druhých. Za každou cenu hledají kompromis, dohodu, konsenzus. Problém je, že to dělají za každých okolností, a to i když to jejich okolí nechce. Mají strach z toho, že by je někdo kritizoval. Předpokládají, že všichni lidé jsou také přátelští a mají problém rozeznat nepřátelství ze strany druhých lidí. Jako svaté je označujeme proto, že se chtějí pro každého rozdat, obětovat.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: věcnost, optimismus, přátelskost, projevy přátelství z jejich strany berme pozitivně, nenechme se tím otrávit – dovolte mu, aby vám v přijatelné situaci pomohl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSOBA HLEDAJÍCÍ IDEÁL
 
-          vystupují jako samostatné, silné, rozumné, úspěšné, ohleduplné a zralé osoby.
 
POPULÁRNÍ TYP: jedná odpovědně, ohleduplně, chce být vnímána jako laskavá a rozumná. Jedná citlivě, usiluje o blízké vztahy, pomáhá druhým, podporuje je. V druhých lidech vyvolává dojem zralosti a rodičovské síly, probouzí obdiv, u slabých jedinců závislost. Jeví se jako silná osobnost, zdravě sebevědomá. Bývá oblíbená, populární, v kolektivu se stává neformálním vůdcem, druzí rádi poslouchají, následují je.
 
JEDNÁNÍ S NÍM: otevřenost, můžeme mu důvěřovat, je možné nesouhlasit, bavme se o věcných argumentech, na místě je přátelskost.
 
PŘEHÁNĚJÍCÍ TYP: odtrženost od reality, odpovědnost a vedení přebírá vždy a všude. Vždy se snaží působit se zájmem, přátelstvím, angažovaností a aktivitou – působí docela komicky. Velmi usiluje o popularitu, druhým pomáhá, respektive vnucuje svoji pomoc, ráda slibuje, i když není schopna své sliby splnit. Jedná se o RODIČE OCHRANÁŘE (Berne, TA).
 
JEDNÁNÍ S NÍM: dokud máte chuť, nechte si pomáhat, určete jasná pravidla, oceňujte pozitiva, buďte empatičtí, jednejte otevřeně, jednejte otevřeně, buďte přátelští a trpělivý.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář