Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní informace o TA

9. 3. 2011
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRANSKAČNÍ ANALÝZE
Mgr. Martin Kosek
 
1.0. DEFINICE TRANSAKČNÍ ANALÝZY

Definic transkační analýzy je několik, např.: Teorie osobnosti a systematická psychoterapie pro osobnostní růst a osobní změnu; nebo Teorie komunikace; nebo Teorie interpersonálních vztahů.
 
FILOSOFIE TRANSAKČNÍ ANALÝZY

Lidé jsou OK. Respektuji sebe i druhého, základem je slušnost – beru Tě jaký jsi. Nemusím souhlasit s tím, co druhý člověk dělá (např. osoba, která je podezřelá z několikanásobné brutální vraždy) – pokud mám vytvořit psychologický posudek, i zde, vůči tomuto člověku se budu chovat slušně, budu ho respektovat, nebudu ho devalvovat.
 
1.1. Lidé se rodí jako princezny a princové a mění se v žáby. Touto větou se Eric Berne odkazuje na externí vlivy (tj. vlivy prostředí). Nelze tím samozřejmě popřít genetické vlivy.

Každý má kapacitu myslet. Občas lidé nechtějí myslet – např. výpovědi P: „To nejde řešit“, „Něco by bylo tak strašný“, „Myslet bolí“.

Změna je možná. Lidé často říkají: „Nemohu se změnit“, „To nejde“, „Ty jsi celý tatínek“, „Takové už to zůstane“, „My jsme to jinde dělali jinak“. Změna možná je! Avšak s každou změnou dochází či nastupuje úzkost – s úzkostí se musí pracovat. Jako základ jak pracovat s lidmi je zabývat se TADY a TEĎ, tzn.: nepoužívejte staré vzorce chování, tím však nechceme staré vzorce chování devalvovat, je však důležité si uvědomit, že staré způsoby byly dobré tehdy, v minulosti, avšak NE NYNÍ.

Cílem růstu je autonomie.

Komunikace může být volná, svobodná a otevřená.

Transakční analýza je metoda stojící na rozhodnutích a smlouvách/dohodách. Klient (pacient) musí vědět, do čeho jde. Když to ví, může učinit rozhodnutí – které samozřejmě může být jak dobré, tak špatné.
 
1.2. KOŘENY TRANSAKČNÍ ANALÝZY
            
Psychoanalýza (rodák z Příbora na Moravě Sigmund Freud). Transakční analýza oproti psychoanalýze je více orientovaná na Ego. Psychoanalýza řeší více otázku pudů (zejména pudu agrese a smrti a pudu sexuálního – tj. Thanatós a Érós).

Humanistická psychologie (Maslow a Rogers). Z humanistické psychologie jde zejména o přenesení pohledu na člověka, tj. ve skrze jako dobrého – viz. já jsem OK, ty jsi OK. Což se může projevit i v rámci poradenství (např. klient se omlouvá, že na minulé setkání nepřišel. T: „To je Váš problém, že jste nepřišel. Tady jde o Vás, ne o mě“).

Později vliv systémového přístupu.
 
            1.3. LÉČBA V TRANSAKČNÍ ANALÝZE

                   Nejprve se uzdrav a poté analyzuj.
                    Příklad z praxe klinického psychologa: „Pane doktore, já bych šel studovat, ale nevím,
                    jestli mě to bude bavit.“; „Manželka říká: tam se stěhovat nebudeme, tam mě to
                   nebude bavit.“

Najdi třísku v palci a odstraň ji. Tj. přímé zaměření na problém, nikoliv celková přeměna osobnosti ve smyslu 5tileté psychoterapie v psychoanalýze.
 
Léčba je vítězství, a většina klientů chce být jen lepšími poraženými.
 
Vyléčený člověk (systém, organizace) je nezávislý a užívá odpovídající, na úrovni zde a nyní fungující dospělý ego-stav.
 
1.4.OBLASTI UPLATNĚNÍ TRANSAKČNÍ ANALÝZY

Terapie, poradenství, vzdělávání, organizace. Každá osoba, která projde vzděláváním v rámci transakční analýzy, tj.: nejprve TA 101, dále 3L3 (tříletka), tak si následně volí zaměření, na které se budu i připravovat v rámci zkoušky (aby mohl být nazývaný transakčním analytikem). Po 3L3 pokud má osoba zájem, tak je s ní sepsána dohoda o dalším vzdělávání, kde je již přímo napsáno, jakou specializaci si volí.
 
1.5.STRUČNÝ PŘEHLED VÝVOJE TRANSAKČNÍ ANALÝZY

Zakladatel Eric Berne (1910 až 1970) – vystudovaný psychiatr, zaměřoval se na sociální psychiatrii. Byl vyškolený psychoanalytik – jeho školiteli a současně osobami, které ovlivnili jeho vývoj byli: Erik Erikson (8 věků života) – zde zejména sociální vlivy psychoterapie a P. Fedem – odtud ego-stavy.
 
Od psychoanalýzy se odloučil.

Historicky významná data transakční analýzy:
1958: seminář o sociální psychiatrii v San Franciscu
1960: nezisková vzdělávací společnost
1962: buletin transakční analýzy
1965: založení ITAA
1970: umírá Eric Berne
1971: transaction analys journal (TAJ)
1974: založení EATA (Evropská asociace transakční analýzy)
1982: certifikační rada (ITAA)
1984: certifikační komise (EATA)
1987: spojení BOC-COC
1988: první neamerický prezident ITAAA
 
1.6.ČLENSTVÍ V TRANSAKČNÍ ANALÝZE
 
Podporovatel, Absolvent TA 101 – základní výcvik v transakční analýze, podstatné je i to, že je jedno, ve které zemi tento výcvik absolvuji, výcvik je mezinárodně akreditován v rámci vzdělávání v transakční analýze; 3L3 – tříletý výcvik v transakční analýze; Člen s dohodou o vzdělávání – zde již je stanoveno ve smlouvě, na jakou oblast se chce osoba v rámci transakční analýzy specializovat, např.: terapie, poradenství, výuka, organizace; CTA – první úroveň zkoušky v rámci vzdělávání v transakční analýze, od této doby si člověk může oficiálně říkat transakční analytik; PTSTA; TSTA – druhá úroveň zkoušky.

V mezinárodní asociaci ITAA je více jak 10.000 členů, z toho je 7000 členů v EATA. V rámci EATA bylo v roce 2007 23 zemí.
 
 
1.7.KONTRAKTY/SMLOUVY/UJEDNÁNÍ – „ČERVENÁ NIT TA“
 
Definice: Smlouva je explicitní dvoustranné rozhodnutí o jasně definovaném způsobu jednání. Eric Berne
 
Smlouva je v zásadě o tom, jak se co budě dělat – na základě čehož daná osoba učiní rozhodnutí. Zajisté platí, že daná osoba musí vědět, k čemu dává souhlas, co to bude obnášet a jestli s tímto „věděním,“ respektive seznámení podstoupí dané riziko.
 
C. Steiner definoval čtyři požadavky na kontrakty:
§         Vzájemný souhlas
§         Platná rozvaha
§         Kompetentnost obou partnerů
§         Jednání v rámci pravidel
 
      Poznámky: Rozvaha musí být na mentální úrovni, které je člověk schopen – např. pokud
      půjde o malé dítě, musím se mu přizpůsobit.
 
1.8.DRUHY A ÚROVNĚ SMLUV   
 
Druhy:
 
Jednostranné: tj. úroveň já-já – otázka: jaké smlouvy máte sami se sebou? (např. cvičení)
Dvoustranné
Vícestranné: i když je smlouva vícestranná, je důležité si uvědomit, že v každé úrovni mám jinou smlouvu či dohodu – př.: trojúhelní: zaměstnavatel – zaměstnanec – lektor: jako lektor mám jinou dohodu se zaměstnavatelem (např.: Jaké to bylo – „Bylo to dobré, bylo tam tolik lidí, skončili jsme tak a tak, probrali jsme tato témata – ovšem neřeším žádné důvěrnosti, které jsme probírali se zaměstnanci). Je důležité si uvědomit, že zde logicky vznikají koalice – tj. proti někomu. Je třeba si stanovit jasná pravidla v rámci jednotlivých dohod.
 
Úrovně smluv:
 
Explicitní a implicitní: konkrétní podoba
 
Administrativní: formální část
 
Sociální: k čemu jsem kompetentní, tzn.: jasně říci co umím, co mohu udělat a co udělat nemohu
 
Psychologická: např. uplatňování moci – př.: Výrok zdravotní sestry: „Paní doktorka je ještě mladá, my dávkujeme ty léky jinak,“ nebo: „Ten lektor je ještě mladý, co on mi může říci o obchodování“.   
 
1.9.STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA – EGO STAVY
 
Ego stavy: jsou klíčem transakční analýzy – Eric Berne řekl: „Pokud nemůžete vztáhnout to,co se děje k ego-stavům, pak to není transakční analýza.“

Definice Ego stavu: koherentní systém myšlení, cítění a chování (Berne) a tělových vzorců (Erksine). Jednoduše řečeno: Ego-stav je stav mého já.
 
Existují stovky stavů ega – Berne je spojil do tří ego-stavů.
 
2.0. STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA – KONCEPČNÍ MODEL
 
Od dětství se utváří to, co máme v sobě (genetika) + přicházejí věci (podněty), které získáváme od rodičů (nebo jiných významných druhých), a to jak v rovině verbální i nonverbální.
 
Exteropsyché = introjekty od ostatních minulých nebo současných (okopírováno) - RODIČ
 
Neopsyché = tzv. sekundární proces – vyvinuté vlastní Já pro tady a teď (integrativní) – DOSPĚLÝ
 
Archeopsyché = tzv. primární proces – Já vyvinuté jako reakce na druhé (reaktivní) –
DÍTĚ
 
2.1. STRUKTURÁLNÍ A FUNKČNÍ ANALÝZA – DIAGNOSTIKA EGOSTAVŮ
 
Behaviorální: co vidím, co o sobě nabízí – tj. jak vidím druhého (připadá mi jako…)
 
Sociální: co ve mně můj protějšek vyvolává (jaký ego-stav ve mně oslovuje) – např. mám tendenci ho chránit, mlátit, otevřít se mu apod.
 
Historická: kterému věku odpovídá – „připadám si, jako když mi bylo 5 let.
 
Fenomenologická: řecky: fainoman – ukazuji se - jaký známý pocit to vyvolává (jsem jako…) – např.: „Připadá mi, že se mnou není někdo spokojený, a já jsem chtěla být…“
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář