Jdi na obsah Jdi na menu
 


METODY SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

3. 7. 2013

 

 

METODY SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Mgr. Martin Kosek
2013

 

V této části představíme nejčastější metody, tj. způsoby, jakým se osoby sebepoškozují. Koutek a Kocourková uvádějí následující: „Většina sebepoškozujících se osob se pořezává mírně, obvykle v soukromí, s použití žiletky, nože, části skla nebo zrcadla. Nejčastěji pořezávanými částmi těla jsou zápěstí a paže, někdy i nohy. Obličej, prsa, a břicho jsou pořezávány výjimečně. Sebepoškozující chování mívá také charakter popálení, například cigaretou, nebývá ovšem tak časté jako pořezávání“.

Souhrnný výklad k této problematice podává Kriegelová, která vypracovala následující tabulku:

 

Tabulka č. 3 – metody záměrného sebepoškozování

 

Metoda záměrného sebepoškozování

Původní anglická terminologie

Sebeřezání se a vyřezávání nápisů a symbolů

Cutting, self-cutting, slashing

Pálení si kůže žhavými předměty, pálení si kůže chemickými žíravými roztoky

Burning skin by physical means using heat, burning skin by chemici means using caustic liquids

Sebeopařování

Scalding

Škrábání se

Scratching the skin

Škrábání/dření a řezání kůže, odstraňování si vrchní vrstvy kůže za účelem vytvoření hlubší rány

Scraping/dubbing and cutting the skin, removing to top layer to make a sore

Sebekousání

Biting, gnawing at flesh

Kousání se do vnitřních tkání úst, vytváření ran a jejich znovu drásání

Giting the imide of the mouth, making sores and regularly re-opening them

Propichování kůže

Picking the skin

Drásání si ran, narušování jejich léčebného procesu

Picking at wounds, iterfering with healing process

Vytrhávání si vlasů, řas a obočí

Pulling hair out – including eyelashes and eyebrows

Silné sebetlučení za účelem vytvořit si modřiny, podlitiny a zlomeniny

Hitting themselves hard enough to cause bruiess, black eyes, or broken bones

Svazování si krku, rukou a nohou za účelem zabránění průtoku krve

Tying ligatures around the neck, arms, or legs to restrict the flow of blood

Použití malého množství toxické látky nebo předmětů za účelem diskomfortu a poškození, ale bez záměru zemřít

Ingesting small amounts of toxic substances or objects to cause discomfort and damage but with no intention to die

Umísťování ostrých předmětů pod kůži nebo do tělesných otvorů

Placement of sharp objects under the skin or in body ofificies

 

Při naší komunikaci a kontaktu se sebepoškozujícími se středoškoláky převládalo následující chování: sebeřezání se žiletkou, nožem nebo střepem v oblasti zápěstí, méně se pak objevovalo sebeřezání se žiletkou nebo nožem v oblasti vnitřní strany nohy nad kotníkem. Někteří pak popisovali sebepoškozování školním kružítkem v oblasti záprstních kůstek a na kůži mezi palcem a ukazovákem.

Ojedinělý případ, se kterým jsme se setkali, bylo „sebepíchání se“ sterilní jehlou, a to v oblasti krajiny břišní – na různých místech. Takové jednání není tak nápadné a málo kdo zjistil, že se sebepoškozuje.

Pro úplnost můžeme doplnit, že tento námi popisovaný chlapec však nezačal hned s využíváním sterilních jehel – k nim se tzv. „dopracoval“. K prvnímu sebepoškození u něj došlo ve stavu opilosti, a to pomocí velkého kuchyňského nože.

Kapitolu můžeme uzavřít s tím, že se můžeme setkat s různými provedeními vlastního sebepoškození, přičemž nejčastěji dochází k sebeřezání žiletkou nebo jiným ostrým předmět v oblasti zápěstí. Současně jsme však ukázali, že toto není pravidlem a svým způsobem záleží i na dostupných předmětech, které má jedinec k dispozici.

POUŽITÁ LITERATURA: 
 

KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 175 s. ISBN 978-80-247-2333-4.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář