Jdi na obsah Jdi na menu
 


Temperament - základní charakteristika

20. 8. 2009
VYMEZENÍ TEMPERAMENTOVÝCH TYPŮ
Mgr. Martin Kosek
 
 
SANGVINIK
 
 
PŘEDNOSTI
SLABINY
OBECNĚ        
Optimistický, živý, vnímavý, všímavý, přizpůsobivý, lehce se vyrovnává s těžkostmi, iniciativní, podnikavý, pohotový, výřečný.
Citově plytký, lehkomyslný, nerozvážný, přehnaně odvážný, nesoustředěný, nestálý, sklon k rozptylování se.
V ČINNOSTECH
Aktivní, schopný vykonávat několik činností současně, pestré zájmy, rychlé tempo činnosti, pružnost jednání, rozhodnost.
Povrchní, nedůkladný, nestálý, rychle ochabuje ve svém nadšení, bezmyšlenkovitý.
VE VZTAZÍCH
Komunikativní, sdílný, otevřený, schopný podřídit se, smířlivý, společenský, družný, ukázněný, smělý, netrpí trémou.
Příliš sdílný, upovídaný, ovlivnitelný, stále činný, málo sebekritický, spokojený sám se sebou, teatrální.
 
 
FLEGMATIK
 
 
PŘEDNOSTI
SLABINY
OBECNĚ
Vyrovnaný, klidný, chladnokrevný, trpělivý, rozvážný, neunáhluje se, vytrvalý.
Nedostatek vášně, lhostejný, nevšímavý, nepružný, pomalý, apatický či fanatický, pohodlný, váhavý, málo výřečný.
V ČINNOSTECH
Schopný vykonávat dlouhotrvající tělesné a duševní činnosti, vytrvalý, rovnoměrná výkonnost.
Nedostatek pracovního nadšení, málo aktivní, stereotypní, šablonovitá a pomalá činnost, sklon zanedbávat povinnosti.
VE VZTAZÍCH
Samostatný, neovlivnitelný, snášenlivý, stálý, schopný podřídit se, dobromyslný, přátelský, obliba ustáleného řádu, sebeovládání.
Málo přizpůsobivý, uzavřený, málo sdílný, konzervativní, obtížně se zbavuje nevhodných vlastností a návyků.
 
 
 
CHOLERIK
 
 
PŘEDNOSTI
SLABINY
OBECNĚ
Síla a hloubka citových prožitků a reakcí, vášnivý, oduševnělý, živý, vnímavý, schopný volního vypětí, zásadový, citově zabarvené projevy.
Explozivně hněvivý, mrzutý, snadno citově podrážděný, nerovnoměrně prožívající, nespokojený, impulzivní, výbušný a prudký, netrpělivý.
V ČINNOSTECH
Velká práceschopnost, rychlé pracovní tempo a přechod k jiné činnosti, agilní, iniciativní, podnikavý.
Nerovnoměrná výkonnost, závislá na bezprostřední stimulaci, zaujetí.
VE VZTAZÍCH
Jedná rychle, energicky, s úsilím uplatnit se ve skupině.
Nesmiřitelný, vzdorovitý, nepoddajný, tvrdohlavý, panovačný, agresivní, nestálý, nespravedlivý, urážlivý, neukázněný, neovladatelný a neovládá se, nadržuje.
 
 
MELANCHOLIK
 
 
PŘEDNOSTI
SLABINY
OBECNĚ
Citlivý, s hlubokými, stálými a vytrvalými city, hlubokomyslný, vážný.
Přecitlivělý, malomyslný, pesimistický, tichý, trudomyslný, smutný, stažený, skleslý a nevýrazný, roztržitý, úzkostný.
V ČINNOSTECH
Svědomitý, zodpovědný, cit pro povinnost, houževnatý, důkladný, starostlivý.
Pomalý, strnulé pohyby, nižší práceschopnost, neschopný dlouhotrvajícího pracovního vypětí, unavitelný, nepružný pedant.
VE VZTAZÍCH
Rovnoměrný, ukázněný, ustálené jednání, srdečný, oddaný, věrný.
Nejistý, nedostatek odvahy, uzavřený, klon vnořit se do sebe, samotář, pocity méněcennosti, nepřizpůsobivý, nedůvěřivý, nesdílný, urážlivý, citlivý.

 

Použitá literatura: 
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 269 s. ISBN 978-80-246-1312-3.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář