Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE

30. 9. 2009
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE – ZÁKLADNÍ TERMÍNY
 
Mgr. Martin Kosek
 
 
-          ATRIBUČNÍ TEORIE: soubor teorií, které popisují, jak si lidé vysvětlují příčiny chování
 
-          ZÁKLADNÍ ATRIBUČNÍ CHYBA: tendence přeceňovat vliv osobních příčin chování a podceňovat roli situace
 
-          EFEKT PRIMÁRNOSTI: tendence ovlivňovat ostatní je silně podmíněna dojmem z informace, která se objevila dříve při interakci
 
-          EFEKT POUHÉHO VYSTAVENÍ: podnět je tím přitažlivější, čím častěji jsme mu vystavování
 
-          KONFORMITA: tendence měnit vlastní názory nebo chování tak, aby odpovídaly normám skupiny
 
-          INFORMATIVNÍ VLIV: konformita motivována vírou, že ostatní mají pravdu
 
-          NORMATIVNÍ VLIV: konformita motivována obavou ze sociálního odmítnutí
 
-          POSTOJ: pozitivní, negativní nebo smíšená reakce na osobu, objekt nebo myšlenku; nebo: naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu či událost
 
-          CENTRÁLNÍ CESTA PŘESVĚDČENÍ: proces, při němž lidé důkladně přemýšlejí o sdělení a jsou ovlivňování argumenty
 
-          PERIFERNÍ CESTA PŘESVĚDČENÍ: proces, při němž lidé příliš nepřemýšlejí o sdělení a jsou ovlivňování povrchními vodítky
 
-          KOGNITIVNÍ DISONACE: nepříjemný psychický stav k němuž dochází v případě, kdy se lidé chování způsobem, který je v rozporu s jejich postoji
 
-          SOCIÁLNÍ FACILITACE: tendence v přítomnosti dalších lidí podávat u snadných úkolů lepší výsledky a u obtížných horší výkony
 
-          SOCIÁLNÍ ZAHÁLKA: lidská tendence vynakládat méně námahy při skupinových úkolech, kde se individuální výkony sčítají
 
-          DEINDIVIDUACE: ztráta individuality, která bývá zaznamenána ve skupinovém prostředí (dav) – jejím výsledkem je zhroucení vnitřních zábran proti deviantnímu chování
 
-          ALTRUISMUS: tendence pomáhat druhým, jejíž motivací je především snaha být prospěšný druhým, nikoliv vlastní prospěch
 
-          EFEKT PŘIHLÍŽEJÍCÍCH: zjištění, že přítomnost druhých inhibuje pomáhající chování v situaci nouze
 
-          DIFUZE ZODPOVĚDNOSTI: tendence přihlížejících ve skupině předpokládat, že pomůže někdo jiný
 
-          STEREOTYP: přesvědčení, na jehož základě jsou konkrétní skupině jedinců připisovány určité vlastnosti
 
-          SOCIÁLNÍ KATEGORIZACE: třídění jedinců do skupin podle společných znaků
 
-          PŘEDSUDKY VŮČI ČLENŮM NEREFERENČNÍ SKUPINY: tendence předpokládat, že „ONI“ jsou všichni stejní
 
-          PŘEDSUDEK: negativní vztah k jiným lidem, vyplývající z jejich členství v určité skupině
 
-          TEORIE SOCIÁLNÍ IDENTITY: teorie, podle níž lidé upřednostňují referenční skupiny a znevýhodňují nereferenční, aby si zvýšili vlastní sebeúctu
 
-          KONTAKTNÍ HYPOTÉZA: předpoklad, že za určitých podmínek dokáže přímý kontakt mezi členy znesvářených skupin zlepšit vzájemné vztahy
 
 
Použitá literatura:
 
KASSIN, Saul. Psychologie. 4. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 771 s. ISBN 978-80-251-1716-3.
 
HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie. 4. vyd. Praha: Portál, 2007. 165 s. ISBN 978-80-7367-283-6.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář