Jdi na obsah Jdi na menu
 


Narcistická porucha osobnosti

28. 1. 2011
DIAG.: F60.8 Jiné specifické poruchy osobnosti – Narcistická porucha osobnosti
Mgr. Martin Kosek
 
Kritéria dle MKN-10:
 
-          A. Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti (hluboce zakořeněné vzorce chování, kterými se osoba výrazně odlišuje od populace)
-          B. Musí být splněno nejméně pět z následujících příznaků:

1. velikášská představa o vlastní důležitosti (např. přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy, očekává, že bude považován za lepší, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti)
2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce
3. víre, že je „zvláštní“ a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
4. potřeba nekonečného obdivu
5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávěné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání
6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů
7. chybění empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí
8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
9. arogantní, zpupné chování nebo přístupy
 
Etiologie: dle Kohuta jde o poznamenání v raném vývoji ukvapený, opakovaným a intenzivním zraňování sebevědomí, dlouhodobé důsledky jsou vyjádřeny poruchami sebevědomí v dospělosti.
 
 
 
KBT model narcistické poruchy osobnosti:
 
Jádrové přesvědčení
Jsem méně než druzí.
manifestní kompenzatorní: Jsem více než druzí.
Jádrové přesvědčení o druhých
Druzí jsou lepší.
manifestní kompenzatorní: Druzí jsou horší.
Odvozené předpoklady
Jsem výjimečný, lepší než druzí, běžná pravidla pro mě neplatí. Druzí musí uspokojovat moje potřeby. Druzí nemají právo mě kritizovat. Jsem originál, a protože jsem něco lepšího, mám nárok na zvláštní zacházení a privilegia.
Nedostatečně rozvinuté strategie
Zvládání afektů, reciprocita, sdílení, empatie, uvědomování si vlastních kognicí, identifikace se skupinou.
Nadměrně rozvinuté strategie
Sebezdůrazňování, soutěživost, přecitlivělost.
Zaměření pozornosti
Porovnávání se s druhými, kritika.
Nejčastější způsoby zpracování informací
Nekritické přeceňování sebe, projektivní identifikace.
Typické chování
Soutěživost, vyžaduje zvláštní zacházení.
 
Změna vzorců dle KBT:
 
Hlavním cílem terapie je zvýšit schopnost a ochotu klienta brát ohled na pocity a potřeby druhých. Pacient je přecitlivělý na kritiku a nesouhlas, potřebuje se „otužit“ proti jejich projevům a zároveň být empatický k protějšku. Terapeutické metody změny jsou následující:

a) Změna stylu: nácvik uvědomování si vlastních kognicí, nácvik zvládání vzteku, nácvik empatie, nácvik zvládání impulzivity, nácvik zmírnění přecitlivělosti.
 
b) Změna schémat: analýza a zpochybňování automatických myšlenek, analýza a zpochybňování maladaptivních schémat, testování schémat pomocí behaviorálních experimentů.
 
 
Diferenciální diagnóza:
 
Disociální porucha osobnosti: řada podobností mezi těmito poruchami, využívání druhých lidí – narcistický klient si toto obvykle racionalizuje ušlechtilými motivy; disociální je nepotřebuje, protože si myslí, že celý svět je založen na kořistění. Cíle disociální poruchy jsou zpravidla materialistické, zatímco u narcistické poruchy jde spíše o uznání jeho jedinečnosti, nadřazenosti, skvělosti – naturální zisky mohou být k tomuto předvedení se prostředkem.
 
Literatura:

PRÁŠKO, Ján a kol. Poruchy osobnosti. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7367-558-5.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář