Jdi na obsah Jdi na menu
 


Introverse - Extraverse

20. 8. 2009
ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA INTROVERSE A EXTRAVERSE
(dle  H. J. Eysencka)
 
Mgr. Martin Kosek
 
 
Poznámka: Eysenck sice vychází z Jungovi teorie introverse a extraverse, ovšem nevymezuje ji jako zaměřenost energie, ale jako způsoby chování. Dále do své teorie začleňuje Hippokratovské typy – ve smyslu sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Při stanovení psychoticismu užívá i myšlenek Kretschmera a dalších.
 
 • INTROVERT:

  má sklon k introspekci a uzavřenosti, orientuje se na blízký okruh přátel a ve vztahu k lidem je zdrženlivý, cítí se lépe mezi knihami, než mezi lidmi, preferuje klidný a spořádaný způsob života, rád své aktivity předem plánuje, je spolehlivý a stálý, přikládá váhu etickým normám, kontroluje své city, pojímá vše vážně, není agresivní, ale křivdy silně prožívá a nezapomíná, má spíše pesimistický vztah k životu a k okolí.
 
 • EXTRAVERT:

  má sklon k bezstarostnosti, otevřenosti a družnosti, potřebuje mít stále někoho kolem sebe, má hodně (povrchnějších) přátelských vztahů, je komunikativní a činorodý, je optimistický, lehkomyslný, má rád změnu a nesnáší jednotvárné činnosti a vztahy, je pohotový, bezprostřední, méně spolehlivý, své city zvládá obtížně, je impulzivní, má sklon k agresivitě, ale na hněv rychle zapomíná.
 
Do své práce mimo introverse a extraverse také začleňuje NEUROTICISMUS A PSYCHOTICISMUS.
 
 • NEUROTICISMUS:

  jedná se o psychickou integritu osobnosti ve smyslu emocionální stability a lability – tedy o emoční výkyvy osobnosti v jejím prožívání (následně i chování, jednání).

  Emocionální stabilita:

  citová stálost, dobrá integrovanost osobnosti, a to ve smyslu dobré psychické odolnosti, houževnatosti a vytrvalosti.

  Emocionální labilita (neuroticismus):

  špatná integrovanost osobnosti, a to ve smyslu přecitlivělosti, citové nestálosti, nedostatek sebedůvěry, pocity méněcennosti, psychosomatické obtíže, prožitky úzkosti a starostlivosti.
 
 • PSYCHOTICISMUS:

  dle Mikšíka se jedná o úroveň psychopatologických projevů osobnosti – ta se projeví právě jako emocionální labilita – v souvislosti s daným typem, tedy buď labilní introvert, nebo labilní extravert.  Labilní introvert:

  do popředí vystupují především problémy osobnostní, jde o stupňování psychotických tendencí, od sklonů k psychasténiím až po schizofrenii.

  Labilní extravert:

  do popředí vystupují především problémy vztahové, projevy a trendy v patologii jsou příznačné spíše sklonem od hysterie k sociopatii až k afektivním psychózám.
 
 • HIPPOKRATOVSKÉ TYPY:

  Stabilní extravert:
  SANGVINIK

  Labilní extravert: CHOLERIK

  Stabilní introvert: FLEGMATIK

  Labilní introvert: MELANCHOLIK
 
 
 • PŘÍLOHY – tabulky rysů (základní osobnostní dimenze):
 
EXTRAVERSE
NEUROTICISMUS
PSYCHOTICISMUS
Aktivní
Úzkostný
Agresivní
Asertivní
Depresivní
Antisociální
Bezstarostný
Emotivní
Chladný
Dominantní
Pocity viny
Egocentrický
Temperamentní
Nerozumný
Neosobní
Hledá vzrušení
Nízká sebeúcta
Nepoddajný
Sociabilní
Náladový
Nedůrazný
Operativní
Plachý
Tvořivý
Odvážný
Napjatý
Impulzivní
 
INTROVERT:
 
STABILNÍ
NEUROTICKÝ
Klidný
Náladový
Vyrovnaný
Úzkostný
Spolehlivý
Rigidní
Regulovaný
Rozvážný
Mírný
Pesimistický
Všímavý
Reservovaný
Pozorný
Nesociabilní
Pasivní
Tichý
 
EXTRAVERT:
 

STABILNÍ
NEUROTICKÝ
Vůdcovský
Nedůtklivý
Bezstarostný
Neklidný
Živý
Agresivní
Lehkovážný
Popudlivý
Odpovědný
Vrtkavý
Hovorný
Impulzivní
Vydávající se
Optimistický
Družný
Aktivní

 

Použitá literatura: 
MIKŠÍK, Oldřich. Psychologická charakteristika osobnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 269 s. ISBN 978-80-246-1312-3.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

;))

;))3. 4. 2011 13:52

dobrý dík dala sem si to do ročníkovky dost si mi pomohl ;)))

Re: ;))

Martin Kosek3. 4. 2011 16:51

Není zač :) Jsem rád, že lze tyto stránky využít - na druhou stranu - tady najdeš pouze stručné minimum daných témat - neochuzuj se o krásnou psychologickou literaturu, která jde do podrobností :-) M. K.