Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autoritární osobnost

15. 2. 2010
AUTORITÁRNÍ OSOBNOST

Mgr. Martin Kosek

 

            Po druhé světové válce začal Adorno se svými spolupracovníky zkoumat fašistické postoje a antisemitské předsudky, které byly součástí nacistické ideologie a vedly k brutálním vyhlazování příslušníky židovské rasy v nacistických táborech. Objev zajímavých souvislostí a psychoanalytický rámec jejich interpretace pak vedl k rozšíření původního výzkumného programu a posléze k vypracování obsáhlé monografie o „autoritární osobnosti“. Autoři této studie nehovoří vyloženě o typu, ale spíše syndromu postojů. Alternativními názvy pro autoritární osobnost je antidemokratická nebo fašistická osobnost.
            Za základní znaky autoritarismu jsou pokládány: etnocentrismus, konvencionalismus, rigidní dogmatismus a agresivita. Z pohledu hlubinné psychologie se objevuje komplex hostility (nepřátelství), který lze vysvětlit jako pokus o kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti (identifikace s rasistickými názory, tj. s „lepší“ rasou proti „horší“) a jako projekce pocitů nepřátelství („našimi nepřáteli jsou především židé“), respektive jako generalizace pocitů ohrožení. Tyto osoby bývají plné nenávisti, podezírání, agresivity, vykazují intoleranci a dogmatismus, jakož i rasové předsudky a nekritický obdiv k idealizovaným autoritám. Toto je však pouze částečná pravda, neboť k fašismu (respektive k fašistickým postojům) netíhnou pouze zakomplexovaní jedinci, ale také tzv. divocí idealisté (agresivní idealisté) a osoby ovlivňované určitými ideologiemi, což se týká jedinců různých demografických kategorií.
            Komplex postojů či typ označovaní za autoritarismu se vyznačuje těmito složkami:
 
 • Konvencionalismus: ctění a hájení norem střední třídy
 • Autoritární podřídivost: nekritický vztah k idealizovaným vůdcům jako morálním autoritám
 • Autoritární agrese: tvrdé zaměření proti těm, kdo poškozují či ohrožují tradiční hodnoty (např. proti „zvrhlému umění“; zdůrazňování tradiční rodiny atd.)
 • Anti-intracepce: odmítání názorové měkkosti, shovívavosti a dobromyslnosti (např. těžké zločiny musí být trestány smrtí)
 • Pověrčivé a stereotypní chování: víra v osudovost a v mystické síly
 • Preference pozic moci a síly: identifikace s lidmi v silné pozici, kteří mají moc
 • Slast z ničení: vyhraněné nepřátelství vůči lidem jinak smýšlejícím
 • Sklon k projekcím: zejména pocitů ohrožení („ve světě se dějí nebezpečné věci“)
 • Dogmatismus a myšlenková rigidita: nedostatek kritičnosti a smyslu pro humor
 • Nadměrný zájem o sexuální problémy společnosti: konzervativně založené moralizátorství.
 
Dále lze pozorovat tyto projevy:
 
 • Antisemitismus (často spojený s antinegroismem – tj. rasové předsudky vůči židům a černochům) – v České republice zejména proti Romům
 • Etnocentrismus (zdůraznění hodnoty vlastní rasové či národní příslušnosti spojené s nepřátelství vůči národnostním menšinám)
 • Politicko-ekonomický konzervatizmus (kritický vztah k pokroku vše druhu).
 
 

Dalším důležitým aspektovém typologie autoritární osobnosti je objev její etiologie. Adorno a jeho spolupracovníci se domnívali, že je to produktem určitých rodinných poměrů, respektive díky zkušenostem z dětského období. Jako typické rodinné poměry by se daly označit patriarchální rodinné poměry s nedostatkem vřelosti (zejména ve vztazích mezi otcem a dětmi) a požadavkem bezpodmínečné poslušnosti dítěte vůči rodičům. Avšak na základě dalších výzkumů nebyla toto zcela potvrzeno. Přesnější se zdá být výklad R. Stagnera: „Nadprůměrný etnocentrismus je vytvářen pozitivním vztahem k rodičům, extrémní entocentrismus podřídivým postojem k rodičům.“ Avšak podřídivý postoj dítěte k rodičům se projevuje jak ve vřelém, tak i chladném rodinném prostředí. Dále mohou také antidemokratické postoje pramenit ze zklamání určitých osob z fungování demokracie vcelku, z práce jejich institucí (zejména parlamentu), z odporu k přehnanému destruktivnímu liberalismu.

Použitá literatura:

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Academia, 2009. 620 s. ISNB 978-80-200-1680.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář