Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabízím

 

 1. Privátní psychosociální/terapeutické poradenství (Counselling)
   
 2. Business Coaching
   
 3. Psychologická diagnostika - metody kategorie A
   
 4. Projektový management v oblasti vzdělávání, tréninky, školení, workshopy v oblasti psychosociálního rozvoje
   
 5. Odborné konzultace v oblasti sociálně patologických jevů a poradenství pro média

 

1. PRIVÁTNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ/TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ (COUNSELLING)

Poradenství pomáhá řešit psychické problémy - psychicky zdravých lidí (nejde tedy o služby psychiatrické, ani klinicko-psychologické). Poradce se  při své odborné práci zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím poradenských pohovorů mu pomáhá jeho obtíže překonat. Poradce nedává rady, ale řeší s klientem jeho příběh a společně nacházejí řešení. 

Obvyklé oblasti poradenské práce: 

životní krize (nevím, kde jsem, mám těžké období, přestávám ho zvládat - např.: ztráty, partnerské či manželské krize, těžké vývojové změny, úmrtí blízké osoby apod.). 
osobnostní rozvoj (chci se rozvíjet, pracovat na sobě sama, zlepšovat v psychosociálních dovednostech - např.: komunikace, zvládání stresu, time management etc.).
sociálně patologické jevy (pomoc při alkoholismu, závislosti na drogách, gamblerství, workoholismu atd.).
vztahy (obtíže v navazování vztahů, konflikty ve vztazích - parnerských, osobních, závislost na druhé osobě, nerespektování vlastních potřeb, nerespektování potřeb druhých, nejasné hranice ve vztazích etc.). 

 

Formy poradenské práce:

- individuální poradenství
- párové poradenství


2. BUSINESS COACHING

Koučování slouží jako nástroj psychicky zdravého jednotlivce, který má vlastní zájem na svém seberozvoji. Kouč provádí klienta pomocí otázek a pomáhá mu hledat řešení v jeho /převážně pracovních/ situacích. Koučování zpravidla využívají firmy pro své zaměstnance, které chtějí dále rozvíjet. Kouče si samozřejmě může najmout i jednotlivec, zpravidla podnikatel či sportovec. V rámci své praxe se nejvíce zaměřuji na business coaching a coaching v oblasti leadershipu. 


3. PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA - METODY KATEGORIE A

Psychodiagnostika je nástroj, který umožňuje nahlédnout do naší osobnosti. Psychodiagnostické metody kategorie A (např.: BIP, LMI, D2, VMT, NEO-FFI) se zaměřují zejména na personální psychologii a pro poradenské účely. Lze tedy hovořit buď o užití buď pro jednotlivce, nebo firmy. 

Pro jednotlivce: 

- za účelem sebepoznání
- výchovného poradenství
- výběru střední/vysoké školy
- kariérního poradenství
- psychosociálního poradenství

Pro firmy: 

- psychodiagnostika při výběru zaměstnance
- psychodiagnostika pro účely dalšího rozvoje zaměstnance
- zmapování aktuálních obtíží zaměstnance
- diagnostika jako součást assessment centra
- pro účely development centra4. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, TRÉNINKY, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍHO ROZVOJE

Základem systematického vzdělávání je prvotní analýza (diagnóza) výchozího stavu. K tomu využívám řadu nástrojů (např.: Development Centrum). Na základě výsledků této analýzy můžeme s klientem (organizací) následně vytvořit projekt konkrétního vzdělávání. Obvyklým klientem těchto školení je firemní klientela, zejména: pojišťovny, makléřské firmy, reklamní agentury, výrobní podniky, ale i školy a vzdělávací instituce. V rámci vlastních tréninků Vám nabízím níže uvedená témata: 

Témata: 

- Sebepoznání a osobnostní rozvoj
- Koučování dle filosofie transakční analýzy
- Stress management a zvládání náročných životních situací
- Time management
- Typologie osobnosti klientů a její rozpoznání
- Základy transakční analýzy
- Leadership
- Koučování pro manažery
- Sales Activity Management (řízení obchodních aktivit pro manažery a obchodníky)
- Základy poradenských dovedností
- Krizová intervence pro poradce a kouče5. ODBORNÉ KONZULTACE V OBLASTI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A PORADENSTVÍ PRO MEDIA

Poskytuji odborné konzultace pro média (v minulosti spolupráce s Českou televizí, respektive ČT24 a publikační činnost v rámci projektu Šance dětem, Časopis Prevence, Mladá fronta DNES). Obvyklá témata: sociálně patologické jevy (zejména problematika sebepoškozování, závislostí, násilí a agresivních projevů ve společnosti, dále rozvoj psychosociálních dovedností). Dle dohody též konzultace k  bakalářským a diplomovým pracím v oblasti sociálně patologických jevů a osobnostního rozvoje.